คุณกัมปนาท ตันพิทักสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้กับทาง TN Group ในหัวข้อ Robot Product Knowledge and sales skill admin November 18, 2022

คุณกัมปนาท ตันพิทักสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้กับทาง TN Group ในหัวข้อ Robot Product Knowledge and sales skill

1 กันยายน 2563 คุณกัมปนาท ตันพิทักสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้กับทาง TN Group ในหัวข้อ Robot Product Knowledge and sales skill

September 1, 2020, Mr. Kampanat Tanpitaksit Lecturer for “TN Group” on the topic of Robot Product Knowledge and sales skill