Robot System ร่วมออกงาน Metalex 2022 admin November 19, 2022

Robot System ร่วมออกงาน Metalex 2022

ภาพบรรยากาศภายในงาน Metalex 2022 กับ Robot System กับสินค้าในฝั่งซอฟแวร์ Simulation + VR และ Ai vision ไปให้ลูกค้าได้สัมผัสการใช้งาน และการทำงานอย่างเต็มที่