กัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์ SI หุ่นยนต์ไทยป้อนแบรนด์โลก admin November 18, 2022

กัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์ SI หุ่นยนต์ไทยป้อนแบรนด์โลก

คุณกัมปนาท ตันพิทักสิทธิ์ SI หุ่นยนต์ไทยป้อนแบรนด์โลกให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์เศรษฐกิจในประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้มทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

Mr.Kampanat Tanpitaksit is a director of System integrated Thai robot to enter the world’s brand, Interview with the domestic economy website about robot industry trends.

เครดิต : https://www.prachachat.net/economy/news-319460