รับรางวัลชนะเลิศสาขาผลิตในเชิงอุตสาหกรรมระบบหุ่นยนต์ ตัด เจียร เชื่อม อัติโนมัติ ด้วยภาพสามมิติและระบบคุมแรงของสมาคมเครื่องจักรกลไทย admin November 18, 2022

รับรางวัลชนะเลิศสาขาผลิตในเชิงอุตสาหกรรมระบบหุ่นยนต์ ตัด เจียร เชื่อม อัติโนมัติ ด้วยภาพสามมิติและระบบคุมแรงของสมาคมเครื่องจักรกลไทย

19 ตุลาคม 2563 รับรางวัลชนะเลิศสาขาผลิตในเชิงอุตสาหกรรมระบบหุ่นยนต์ ตัด เจียร เชื่อม อัติโนมัติ ด้วยภาพสามมิติและระบบคุมแรงของสมาคมเครื่องจักรกลไทย

19 October 2020, Received the Award-winning in the category industrial production, robotic system, cutting, grinding, welding automatically with three-dimensional images, and force control system of the Thai Machinery Association.