เซ็นสัญญาร่วมกับ KuKa เพื่อเป็น Partner ทางด้านระบบหุ่นยนต์ admin November 18, 2022

เซ็นสัญญาร่วมกับ KuKa เพื่อเป็น Partner ทางด้านระบบหุ่นยนต์

18 กันยายน 2563 คุณกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนบริษัทโรบอท ซิสเต็ม จำกัด เซ็นสัญญาร่วมกับ KuKa เพื่อเป็น Partner ทางด้านระบบหุ่นยนต์

18 September 2020, Mr. Kampanat Tanpitaksit Representing Robot System Co., Ltd. signed a contract with KuKa to become a partner in the robotics system.